Som ett led i att göra våra kunder nöjda har vi alltid ett team service-tekniker tillgängliga både före och efter en maskininstallation. De har lång erfarenhet av verktygsmaskiner och kan hjälpa er med handhavande och utbildning. Dessutom har flera av dem även stor erfarenhet av program-mering och kan de flesta styrsystem med fokus på Heidenhain, Siemens och Fanuc vilket då även innefattar Shop Turn/Mill respektive Manual Guide i.

Deras huvudsakliga uppgift är att erbjuda utbildning och rådgivning för hela vårt maskinsortiment, allt från programmering och verktygsrekom-mendationer till kommunikation och parametersättning. Vi erbjuder även telefonsupport för detta.

Om du har frågor om programmering, vill få programstöd eller om du vill boka en utbildning

Ring oss på 0123-51175 eller maila till service@abene.se alt kontakta oss genom att klicka här.