Serienummer

Maskinens serienummer är instansat i kortändan på Z/höjdaxelns gejd. Detta gäller samtliga ABENE VHF modeller (bilderna är klickbara).