Rekommendationstabell oljor och fett VHF-3

Castrol Klüber Mobil Shell Q8
Kontroll var 10:e körtimme,
dock minst dagligen.
Eventuell påfyllning.*
Magna SW D 68 Lamora D 68 Vactra Oil No. 2 Tonna S3 M Wagner 68
Smörjning med oljekanna
var 10:e körtimme,
dock minst dagligen.
Magna SW D 68 Lamora D 68 Vactra Oil No. 2 Tonna S3 M Wagner 68
Smörjning vid användning. Magna SW D 68 Lamora D 68 Vactra Oil No. 2 Tonna S3 M Wagner 68
Sköljning och oljebyte var
2000:e körtimme,
dock minst 1 gång per år.
Kontroll var 10:e körtimme,
dock minst dagligen.
Eventuell påfyllning.
Optigear BM 68 Klüberoil GEM 1-68 N Mobilgear 600XP 68 Omala 68 Goya NT 68
Demontering och ompackning
av kullager var 4000:e körtimme,
dock minst 1 gång vartannat år.
Isoflex NBU 15
Centraloljepump. Drag ut
handtaget så långt det går
5 ggr  per dag vid körning. **
Magna SW D 68 Lamora D 68 Vactra Oil No. 2 Tonna S3 M Wagner 68

* Oljenivåglas för oljebad i knäet skall alltid vara fyllt till centrum. Varje vecka påfylles så mycket olja, att ren olja och ej vattenblandad rinner ut genom det runda hålet till vänster om glaset. T.o.m. serienr. 3557 saknar oljebad till höjdskruv, istället ska skruven smörjas med oljekanna dagligen.

** Vissa modeller av VHF-3 har centraloljepumpen monterad i knäet. T.o.m. serienr. 3557, se smörjinstruktion VHF-2B.