Funderar Ni på att renovera Er maskin? Svarv-Fräs, CNC-Manuell, vi åtar oss samtliga fabrikat på marknaden. Vi erbjuder hel- eller delrenovering till ett mycket förmånligt pris. Arbetet utförs i egna lokaler eller på plats.

En helrenovering av er maskin inkluderar:

 • Statusbedömning, provkörning och kontroll
 • Nedmontering och tvättning av maskinkomponenter
 • Prismor slipas/fräses/skavs
 • Bord hyvlas
 • Växellådor renoveras med nya lager, bussningar och komponenter byts vid behov
 • Spindelmotor och matningsmotor kontrolleras eller renoveras
 • Trapetsskruvar och muttrar eller kulskruvar byts eller renoveras
 • Byte av alla avstrykare och nödvändiga drivremmar.
 • Nedmontering och genomgång av spindelhus
 • Smörjsystem eller hydrauliksystem renoveras
 • Omlackering med två-komponents färg
 • Inmätning och justering av frånslag, kilar etc.
 • El byts ut eller moderniseras
 • Montering av arbetsbelysning vid behov
 • Montering av automatisk verktygslåsning pneumatisk/hydraulisk (Tillbehör)
 • Provbearbetning och uppmätning inmätning enligt protokoll för ny maskin
 • Dokumentation av uppmätningsprotokoll bifogas vid leverans
 • Noggrann kontroll av hela maskinen så att ingen del undgår genomgång
 • På CNC maskiner byts/uppdateras gamla styrsystem om så önskas

Exempel på renoverade maskiner

ABENE VHF-3

 

TOS FA-3AU

 

Storebro GK-195

För att få en kostnadsfri kalkyl

Ring 0123-51175 eller maila till service@abene.se alt kontakta oss genom att klicka här.