Renovering ekonomisk lösning när Göranssonska skolan behövde nya maskiner

När Göranssonska skolan i Sandviken insåg att deras gamla fräsmaskiner började sjunga på sista versen och investering i nya sågs som enda alternativ föreslog ABENE Machine istället en helrenovering. Fräsmaskinerna blev ”som nya” och till en prislapp som bättre passade skolans ekonomi.

Göranssonska skolans industriprogram i Sandviken är inrymt i fräscha moderna lokaler och linjen för Skärande bearbetning förfogar över en mix av äldre manuella fräsar och svarvar och nästan helt nya CNC-maskiner.

– Lika viktigt som det är att eleverna ska lära sig hantverket från grunden och kunna fräsa och svarva och förstå skärande bearbetning är kunskapen om hur moderna helautomatiska maskiner kan utnyttjas och optimeras, berättar Tomas Westrin, yrkeslärare vid Göranssonska skolan.

 

Helrenovering blev lösningen

– Vi hade ju en ekonomisk verklighet att ta hänsyn till och en investering i helt nya maskiner skulle bli kostsamt, berättar Tomas Westrin, yrkeslärarare vid Göranssonska skolan.

När Tomas Westrin insåg att de fem fräsmaskinerna från tidigt -80-tal inte riktigt motsvarade de krav han och hans lärarkolleger ställde på bra maskiner i utbildningen, kontaktade han Ari Terävä på ABENE Machine AB.

– Vi hade ju en ekonomisk verklighet att ta hänsyn till och en investering i helt nya maskiner skulle bli kostsamt. Vi hade ett bra samarbete med ABENE sedan lång tid och jag bad därför Ari om råd hur vi kunde lösa situationen på ett ekonomiskt sätt.

Efter en statusbedömning av fräsarnas kondition föreslog Ari Terävä och ABENE en helrenovering av maskinerna i etapper för att fördela kostnaderna över 3-4 år. Kvaliteten på fräsarna motiverade en renovering.

– Verktygsmaskiner i yrkesskolor slits på ett annat sätt i jämförelse med maskiner i produktion. Här handlar det mer om skador i hanteringen än renodlad utslitning orsakad av höga bearbetningsdata, konstaterar Ari Terävä.

– När det gäller renovering av större maskiner kan arbetet i vissa fall göras ute hos kund alternativt att man tar hem delar av maskinen. På CNC maskiner uppgraderas styrsystemet ofta i samband med renovering och elkomponenter byts ut till moderna komponenter.

 

 

”Varje helrenoverad maskin ska upplevas som ny”

I fallet med Göranssonska skolan fraktades fräsmaskinerna ner till Valdemarsvik och plockades ner till minsta skruv och mutter. Arbetet omfattade bland annat nya lager och bussningar i växellådor, kontroll och i något fall renovering av spindelmotorn och av trapetsskruvar, kulskruvar och smörjsystem. Det mesta av elen byttes ut. Maskinerna omlackerades och avslutades med provbearbetning och uppmätning, precis som för en ny maskin.

– I princip ska varje helrenoverad maskin upplevas som ny och till en kostnad som är knappthälften av den för en ny maskin, konstaterar Ari Terävä. De här fem fräsmaskinerna kan nu efter helrenoveringen och uppgraderingen köras i 20-30 år till.

– I princip ska varje helrenoverad maskin upplevas som ny och till en kostnad som är knappt hälften av den för en ny maskin, konstaterar Ari Terävä, Platschef ABENE Machine.

ABENE Machine, som grundades redan 1938, har sedan -70-talet sitt säte i Valdemarsvik på ostkusten. Idag är verksamheten uppdelad i tre bolag med tillverkning, renovering och försäljning av verktygsmaskiner. Försäljning sker från Valdemarsvik, Danmark och Polen.

– Det är rätt vanligt att en del av yrkesskolornas maskinpark utgörs av maskiner som har varit med länge och kräver en ordentlig översyn och i vissa fall helt enkelt måste ersättas. När ekonomin gick ner i början av -90-talet drogs svångremmen åt bland kommunerna och begränsade maskininvesteringarna till skolor. Därför får vi ofta förfrågningar numera från kommuner hur vi på ett ekonomiskt sätt kan återställa och uppgradera deras gamla maskiner.

 

Populär skola som lockar flest flickor i landet

Göranssonska skolan i Sandviken är mycket populär som tekniskt gymnasium och unik i ett par avseenden. Verkstadsföretaget Sandvik äger 91 % av skolan och kommunen resterande 9 %. Den 3-åriga yrkesutbildningen ger grundläggande behörighet till högskolan samtidigt som eleverna kan komplettera med den särskilda behörighet som krävs för exempelvis civilingenjörsutbildning.

– Vi brukar säga att vi klarar en 4-årig utbildning på 3 år, berättar Tomas Westrin. Förutom en hög effektivitet i utbildningen har eleverna här längre skoldagar, från 08.20 till 16.40 varje dag, och dessutom färre lovdagar jämfört med andra gymnasier.

Detta skulle man kunna tänka sig påverkar intresset negativt för skolan, men då finns inslag som uppväger detta med råge. Redan i andra terminen får eleverna en studielön på 600 kronor i månaden från Sandvik. Dessutom erbjuds eleverna sommarjobb inom företaget och den obligatoriska praktiken på 4 veckor sista läsåret kan förläggas till någon tillverkningsenhet utomlands, exempelvis i Kina, Australien, USA eller Tyskland.

Det här har bidragit till att många ungdomar söker sig till skolan och föga förvånande är Göranssonska skolan topp i landet när det gäller att locka flickor till verkstadsutbildning. Var tredje elev är just nu en tjej och vid senaste intagningen hösten 2017 var drygt 40 % av antagna elever tjejer. Totalt sökte 100 ungdomar till de 64 platserna.

– Men det finns även andra inslag i verksamheten som bidrar till skolans popularitet som fräscha lokaler, modern maskinpark och ett sällsynt gott kamratskap bland elever och lärare, menar Tomas Westrin.

Industriprogrammet erbjuder två linjer, en för Skärande bearbetning och en för Automation med bland annat robotteknik. Av de 30 lärarna på skolan är 5 yrkeslärare och med världsledande Sandvik Coromants huvudkontor som nästan granne är det väl försörjt med kunskap och erfarenhet på nära håll.